تهیه و ارسال کامیونت به سراسر کشور

یکی از خدمات مهم شرکت مازند بار تهیه و ارسال کامیونت به سراسر کشور می باشد
شما فقط تماس بگیرید ، و خدمات مطمئن دریافت کنید…

فقط در ۳ گام!

۱.

درخواست مشاوره رایگان

برای اطلاع از نحوه انتقال و حتی بسته بندی و یا دریافت قیمت و سوالاتی نظیر زمان تحویل وسایل شما ، از ما مشاوره رایگان بگیرید!
۲.

تعیین محل و زمان و نوع انتقال

شما می توانید پس از مشاوره زمان و محل انتقال و حتی نوع انتقال خود را مشخص کنید و ما از تصمیم تان مطلع سازید…
۳.

امضای قرارداد و تمام!

شما برای قبول مسئولیت وسایل شما و بیمه و تعهدی که به شما داریم می توانیم قرارداد تنظیم نموده تا با خیال راحت انتقال تان صورت پذیرد…

با ما در تماس باشید

۰۱۱۳۲۲۹۰۷۱۱